Naše ordinace

Dobrý den, jste na stránkách stomatologické ordinace MUDr. Zdeňka Micka, který je specialistou na ortodontickou léčbu. Ortodontická léčba řeší nesprávné postavení jak jednotlivých zubů, tak celých skupin, napravuje důsledky nesprávného tvaru chrupu jeho velikost i počet. Podle druhu a rozsahu vady provádím léčbu fixními nebo snímatelnými ortodontickými aparátky. Ortodontická léčba je náročná, především na čas a vyžaduje velmi dobrou spolupráci lékaře a pacienta, to znamená, že je nezbytné, aby pacient dodržoval pokyny lékaře, pravidelně docházel na kontroly, které jsou zpravidla plánovány po 2-3 měsících. Budu se snažit dohodnout s vámi termíny kontrol tak, aby co nejméně byly narušeny vyučovací hodiny vašich dětí a vaše zaměstnání. Bílé zuby. rovnátka, HlučínPokud by fixní aparát byl delší dobu bez dohledu, může způsobit nežádoucí účinky. Rovnátko totiž nepůsobí automaticky, je potřeba ho během léčebného procesu upravovat, jen tak lze docílit úplné spokojenosti  s léčbou. Při léčbě nepravidelnosti zubů a anomálií čelistí využívám moderní techniky léčby, ke každému svému pacientovi přistupuji individuálně a každému věnuji náležitou pozornost. U ortodontických vad není jednoduché odhalit příčinu vzniku, protože jde většinou o kombinaci několika faktorů jako je dědičnost a vnější vlivy. Spíše se ale dědí dispozice ke vzniku vady. Jedná se především o velkou dolní čelist, zatímco horní bývá bez odchylek velikosti. Na vznik vrozených vad před narozením dítěte, kromě dědičnosti, působí například trauma, nemoci matky, špatná výživa, porucha endokrinních žláz, rtg záření apod. Po narození dítěte mohou ortodontické vady způsobovat vlivy, které působí na vývoj, ale patří sem i zlozvyky, jako je například dumlání prstíků nebo různých předmětů.

Zuby s rovnátky na jejich vnitřní straně. rovnátka, HlučínDůležitá přitom je délka působení zlozvyku, pokud se dítě dumlání odnaučí ještě v době mléčného chrupu, většinou nebývají následky. Dalším zlozvykem je vsouvání a dumlání tváří, tím že dítě vsává tváře mezi zubní oblouky a nedovolí tak čelistem aby rostly do šířky. Čelisti pak jsou úzké a s nimi samozřejmě i zubní oblouky, dochází tak k výraznému stěsnání, což má za následek nedostatek místa pro zuby. Častým problémem bývá i ústní dýchání, léčba pak spočívá v odstranění neprůchodnosti cest, nácviku nosního dýchání a ortodontická vada se posléze řeší  pevnými nebo snímacími aparátky. Některé ortodontické anomálie vznikají i zvýšenou kazivostí mléčného i stálého chrupu. Vhodný věk pro zahájení ortodontické léčby nelze zcela přesně určit, liší se podle typu vady, důležité ale je, aby stomatolog anomálii včas identifikoval a malého pacienta odeslal ke specialistovi ortodoncie, protože ortodontické vady přinášejí problémy jak při žvýkání, dýchání, mluvení, ale stejně tak i vady estetické.